PENYERTAAN MODAL BERGILIR APBD KOTA KEDIRI

Melalui Program Pemberdayaan Modal Bergulir

dengan bunga 4% Per Tahun jangka waktu 3 Tahun dengan syarat

1. Syarat Untuk Perorangan Klik Disini

2. Syarat Untuk Koperasi Klik Disini